CAT LoRa Starter Kit ตอนที่ 6 การทำไฟ LED กระพริบ เพื่อแสดงสถานะการเชื่อมต่อ LoRa

สวัสดีครับ ในบทความนี้ผมจะแสดงตัวอย่างการทำไฟกระพริบครับ แต่ไฟกระพริบนี้เราจะทำกันในฟังก์ชัน Setup() เพื่อแสดงสถานะการเชื่อมต่อ LoRa โดยจะให้ไฟ LED สีแดง กระพริบ ทุกๆ 1 วินาที ขณะกำลังเชื่อมต่อ LoRa และดับลงเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น โดยใช้ Timer /Counter (TC) ในการทำครับ

Timer/Counter คืออะไร?

อุปกรณ์ที่จำเป็น

  1. Red LED
  2. Green LED
  3. 330 ohm resistor

การต่อวงจร

ไลบรารี่ที่จำเป็น

เขียนโปรแกรม

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง
https://github.com/choonewza/content-catlora-lab5

เพี่ยงเท่านี้เราก็จะสามารถทำสัญญาญไฟกระพริบบอกสถานะการเชื่อมต่อได้ครับ สวัสดีครับ