CAT LoRa Starter Kit ตอนที่ 6 การทำไฟ LED กระพริบ เพื่อแสดงสถานะการเชื่อมต่อ LoRa

Choonewza
1 min readJan 19, 2020

--

สวัสดีครับ ในบทความนี้ผมจะแสดงตัวอย่างการทำไฟกระพริบครับ แต่ไฟกระพริบนี้เราจะทำกันในฟังก์ชัน Setup() เพื่อแสดงสถานะการเชื่อมต่อ LoRa โดยจะให้ไฟ LED สีแดง กระพริบ ทุกๆ 1 วินาที ขณะกำลังเชื่อมต่อ LoRa และดับลงเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น โดยใช้ Timer /Counter (TC) ในการทำครับ

Timer/Counter คืออะไร?

Timer/Counter เป็นส่วนประกอบหนึ่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการทำงานที่เป็นคาบเวลา (interval) โดยการทำงานดังกล่าว จะทำงานด้วยฮาร์ดแวร์และเป็นอิสระกับการประมวลผล จึงช่วยลดภาระการประมวลผลและมีความแม่นยำมากกว่าการทำงานด้วยซอฟแวร์

อุปกรณ์ที่จำเป็น

  1. CAT LoRa Starter Kit
  2. Red LED
  3. Green LED
  4. 330 ohm resistor

การต่อวงจร

ไลบรารี่ที่จำเป็น

เนื่องจากมีการใช้ CatLoRaS76S จากตอนที่ 4 เราจึงต้องใช้ ไลบรารี่ SmartEverything HTS221

เขียนโปรแกรม

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง
https://github.com/choonewza/content-catlora-lab5

เพี่ยงเท่านี้เราก็จะสามารถทำสัญญาญไฟกระพริบบอกสถานะการเชื่อมต่อได้ครับ สวัสดีครับ

--

--