CAT LoRa Starter Kit ตอนที่ 11 ทำไมเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่ Build in มามันวัดค่าได้ไม่ตรงเลย

ในบทความนี้จะเป็นการทดสอบว่า ทำไมเราควรต้องเพิ่มเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นให้กับ CAT LoRa Starter Kit ของเราอีกละ ในคู่มือก็บอกแล้วว่ามีการใส่เซ็นเซอร์ HTS221 ซึ่งใช้สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นมาเรียบร้อยแล้ว นั้นก็เพราะว่าจากที่ได้ลองใช้งานดูพบว่ามันวัดค่าได้ไม่ตรงกับอุณหภูมิอากาศภายนอกเลยนะสิครับ มันให้ค่าที่สูงกว่าค่าที่ควรจะเป็นมาก เรามาพิสูจน์กันดีกว่า เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นมีมากมายหลายชนิด เซ็นเซอร์ที่เห็นคนส่วนใหญ่เอามาใช้กับบอร์ด Arduino ก็จะเป็น DHT22 (AM2302)

CAT LoRa Starter Kit ตอนที่ 11 ทำไมเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่ Build in มามันวัดค่าได้ไม่ตรงเลย
CAT LoRa Starter Kit ตอนที่ 11 ทำไมเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่ Build in มามันวัดค่าได้ไม่ตรงเลย

CAT LoRa Starter Kit ตอนที่ 6 การทำไฟ LED กระพริบ เพื่อแสดงสถานะการเชื่อมต่อ LoRa

สวัสดีครับ ในบทความนี้ผมจะแสดงตัวอย่างการทำไฟกระพริบครับ แต่ไฟกระพริบนี้เราจะทำกันในฟังก์ชัน Setup() เพื่อแสดงสถานะการเชื่อมต่อ LoRa โดยจะให้ไฟ LED สีแดง กระพริบ ทุกๆ 1 วินาที ขณะกำลังเชื่อมต่อ LoRa และดับลงเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น โดยใช้ Timer /Counter (TC) ในการทำครับ Timer/Counter คืออะไร? Timer/Counter เป็นส่วนประกอบหนึ่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการทำงานที่เป็นคาบเวลา (interval) โดยการทำงานดังกล่าว จะทำงานด้วยฮาร์ดแวร์และเป็นอิสระกับการประมวลผล จึงช่วยลดภาระการประมวลผลและมีความแม่นยำมากกว่าการทำงานด้วยซอฟแวร์

CAT LoRa Starter Kit ตอนที่ 6 การทำไฟ LED กระพริบ เพื่อแสดงสถานะการเชื่อมต่อ LoRa
CAT LoRa Starter Kit ตอนที่ 6 การทำไฟ LED กระพริบ เพื่อแสดงสถานะการเชื่อมต่อ LoRa